Quick Search
  Home Journal Information Current Issue Past Issues Services Contact Us  
   General InformationEditorial Board

PDF download

Honorary chief editor

Xi-Ru Wu, Beijing, China

Advisers

Ya-Mei Hu, Beijing, China

Jin-Zhe Zhang, Beijing, China

Shu-Min Duan, Hangzhou, China

De-Nian Ba, Hangzhou, China

Zai-Fang Jiang, Beijing, China

Xiao-Hu He, Beijing, China

Mao-De Lai, Hangzhou, China

Shou-Bao Ning, Shanghai, China

Chief editor

Zheng-Yan Zhao, Hangzhou, China

Deputy chief editors

Xi-Qiang Yang, Chongqing, China

Li-Zhong Du, Hangzhou, China

Jun-Bao Du, Beijing, China

Qiang Shu, Hangzhou, China

Managing editor

Qiang Shu, Hangzhou, China

Deputy managing editor

Min-Ju Li, Hangzhou, China

Li-Li Yang, Hangzhou, China

Editors

Si-Yun Xu, Hangzhou, China

Yang Liu, Hangzhou, China

International editorial board

Arvind Bagga, New Delhi, India

Yi-Xiao Bao, Shanghai, China

Wei Cai, Shanghai, China

Anthony C. Chang, Orange, USA

Chao Chen, Shanghai, China

Fang Chen, Shanghai, China

Jie Chen, Hangzhou, China

Kun Chen, Hangzhou, China

Zhi-Min Chen, Hangzhou, China

Yiu-fai Cheung, Hong Kong, China

Ching-Shiang Chi, Taiwan, China

Richard Chinnock, Loma Linda, USA

Pei-Yi Chu, Taiwan, China

Carmen Cuffari, Baltimore, USA

Antonella Diamanti, Roma, Italy

Jie Ding, Beijing, China

Qian Dong, Qingdao, China

Jun-Bao Du, Beijing, China

Li-Zhong Du, Hangzhou, China

Feng Fang, Wuhan, China

Jian-Pei Fang, Guangzhou, China

Jie-Xiong Feng, Wuhan, China

Xing Feng, Suzhou, China

Zhi-Chun Feng, Beijing, China

Bradley P. Fuhrman, Buffalo, USA

Ju Gao, Chengdu, China

Fang-Qi Gong, Hangzhou, China

Shi-Tang Gong, Guangzhou, China

Joan R. Griffith, Toledo, USA

Xue-Fan Gu, Shanghai, China

Yong-Hao Gui, Shanghai, China

Xi-Rong Guo, Nanjing, China

Lennart Hammarström, Huddinge, Sweden

Qing-Nan He, Changsha, China

Shinichi Hirose, Fukuoka, Japan

Wenzhe Ho, Philadelphia, USA

Georg F. Hoffmann, Heidelberg, Germany

Jian-Guo Hong, Shanghai, China

Reiko Horikawa, Tokyo, Japan

Kai-Sheng Hsieh, Taiwan, China

Guo-Ying Huang, Shanghai, China

Song-Ming Huang, Nanjing, China

Min Huang, Shanghai, China

Bing Jia, Shanghai, China

Baoming Jiang, Atlanta, USA

Fan Jiang, Shanghai, China

Yu-Wu Jiang, Beijing, China

Run-Ming Jin, Wuhan, China

Annette Karmiloff-Smith, London, UK

Frederick Kaskel, New York, USA

Bryan H. King, Seattle, USA

David Richard King, Boston, USA

Robert H. Lane, Salt Lake City, USA

Yu Lung Lau, Hong Kong, China

Bee Wah Lee, Singapore

Shoo Kim Lee, Toronto, Canada

Namazova-Baranova Leyla, Moscow, Russia

Chang-Chong Li, Wenzhou, China

Ling Li, Kunming, China

Long Li, Beijing, China

Min-Ju Li, Hangzhou, China

Ting-Yu Li, Chongqing, China

Xiao-Feng Li, Beijing, China

Xue-Kun Li, Hangzhou, China

Li Liang, Hangzhou, China

Ge-Li Liu, Tianjin, China

Jin-Fen Liu, Shanghai, China

Louis C. K. Low, Hong Kong, China

Koon Hung Luke, Ottawa, Canada

Xiao-Ping Luo, Wuhan, China

Kenneth J. Mack, Rochester, USA

Robert Hon Kwong Mak, La Jolla, USA

Meng Mao, Chengdu, China

Jie Mi, Beijing, China

Toshio Miyawaki, Toyama, Japan

James H. Moller, Minneapolis, USA

De-Zhi Mu, Chengdu, China

Martha D. Mullett, Morgantown, USA

Vinay Nadkarni, Philadelphia, USA

Pak Cheung Ng, Hong Kong, China

Guang-Ming Nong, Nannin, China

Vinod Paul, New Delhi, India

Yuan Qian, Beijing, China

Jiong Qin, Beijing, China

Seng Hock Quak, Singapore

C. Ronald Scott, Seattle, USA

Shi-Qiang Shang, Hangzhou, China

Kun-Ling Shen, Beijing, China

Xiao-Ming Shen, Shanghai, China

Ying Shen, Beijing, China

Hirohiko Shiraishi, Tochigi, Japan

Qiang Shu, Hangzhou, China

Sunit Singhi, Chandigarh, India

Bo Sun, Shanghai, China

Mei Sun, Shenyang, China

Mei-Yue Sun, Hangzhou, China

Ning Sun, Beijing, China

Kun Sun, Shanghai, China

Rusung Tan, Vancouver, Canada

Yong-Min Tang, Hangzhou, China

Suo-Qin Tang, Beijing, China

Göran Tomson, Stockholm, Sweden

Benno Ure, Hannover, Germany

Li-Wen Wang, Beijing, China

Tian-You Wang, Beijing, China

Wei-Lin Wang, Shenyang, China

Wei-Ping Wang, Shanghai, China

Guang-Hui Wei, Chongqin, China

Virginia Wong, Hong Kong, China

Hui-Min Xia, Guangzhou, China

Wei Xiang, Haikou, China

Chun-Di Xu, Shanghai, China

Feng Xu, Chongqing, China

Hong Xu, Shanghai, China

Xin-Dong Xue, Shenyang, China

Shokei Yamada, Loma Linda, USA

Xi-Qiang Yang, Chongqing, China

Yong-Hong Yang, Beijing, China

Hui-Kim Yap, Singapore

Fei Yin, Changsha, China

Hui-Min Yu, Hangzhou, China

Zacharias Zachariou, Berne, Switzerland

Ai-Hua Zhang, Nanjing, China

Li Zhao, Shanghai, China

Wei Zhao, Richmond, USA

Xiao-Dong Zhao, Chongqing, China

Zheng-Yan Zhao, Hangzhou, China

Getu Zhaori, Beijing, China

Shan Zheng, Shanghai, China

Yi-Min Zhu, Changsha, China

roger vivier bags 美女 美女

Home  |  Journal Information  |  Current Issue  |  Past Issues  |  Journal Information  |  Contact Us
Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine, China
Copyright 2007  www.wjpch.com  All Rights Reserved Designed by eb