Quick Search
  Home Journal Information Current Issue Past Issues Services Contact Us  
Vol 14, No 5
Vol 14, No 5 October 2018 ISSN 1708-8569
 
Editorial
Review articles
Original articles
   
Editorial:
Pediatric clinical practice guidelines in China: still a long way to go
  Jie Chen
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:417-418. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Review articles:
Chinese guidelines for the assessment and provision of nutrition support therapy in critically ill children
  Xue-Mei Zhu, Su-Yun Qian, Guo-Ping Lu, Feng Xu, Ying Wang, Chun-Feng Liu, Xiao-Xu Ren, Yu-Cai Zhang, Heng-Miao Gao, Tao Zhou, Hong-Xing Dang, Chong-Fan Zhang, Yi-Min Zhu
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:419-428. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Chinese clinical practice guidelines for acute infectious diarrhea in children
  Jie Chen, Chao-Min Wan, Si-Tang Gong, Feng Fang, Mei Sun, Yuan Qian, Ying Huang, Bao-Xi Wang, Chun-Di Xu, Li-Yan Ye, Mei Dong, Yu Jin, Zhi-Hua Huang, Qin-Bing Wu, Chao-Min Zhu, You-Hong Fang, Qi-Rong Zhu, Yong-Sui Dong
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:429-436. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Chinese guidelines for the diagnosis and treatment of hand, foot and mouth disease (2018 edition)
  Xing-Wang Li, Xin Ni, Su-Yun Qian, Quan Wang, Rong-Meng Jiang, Wen-Bo Xu, Yu-Cai Zhang, Guang-Jun Yu, Qiang Chen, Yun-Xiao Shang, Cheng-Song Zhao, Hui Yu, Ting Zhang, Gang Liu, Hui-Ling Deng, Jie Gao, Xian-Gui Ran, Qiao-Zhi Yang, Bian-Li Xu, Xue-Yong Huang, Xing-Dong Wu, Yi-Xiao Bao, Yi-Ping Chen, Zhi-Hai Chen, Qing-Quan Liu, Guo-Ping Lu, Chun-Feng Liu, Rong-Bing Wang, Guo-Liang Zhang, Fang Gu, Hong-Mei Xu, Ying Li, Tao Yang
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:437-447. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Original articles:
Elevated serum neopterin levels in children with functional constipation: association with systemic proinflammatory cytokines
  Ceren Cıralı, Emel Ulusoy, Tuncay Kume, Nur Arslan
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:448-453. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Health correlates, addictive behaviors, and peer victimization among adolescents in China
  Qi-Qi Chen, Meng-Tong Chen, Yu-Hong Zhu, Ko Ling Chan, Patrick Ip
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:454-460. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Associations of non-high-density lipoprotein cholesterol with metabolic syndrome and its components in Korean children and adolescents: the Korea National Health and Nutrition Examination Surveys 2008¨C2014
  Yong Min Kim, So Hyun Kim, Young Suk Shim
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:461-469. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
High incidence of maternal vitamin B12 deficiency detected by newborn screening: first results from a study for the evaluation of 26 additional target disorders for the German newborn screening panel
  Gwendolyn Gramer, Junmin Fang-Hoffmann, Patrik Feyh, Glynis Klinke, Peter Monostori, J¨¹rgen G. Okun, Georg F. Hoffmann
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:470-481. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Determinants for asthma control, quality of life and use of complementary and alternative medicine in asthmatic pediatric patients in four cities
  Kam Lun Hon, Yan Min Bao, Kate C. Chan, Kin Wai Chau, Rong-Shan Chen, Kun Tat Gary Cheok, Wa Keung Chiu, Li Deng, Chun-Hui He, Kin Mui Ieong, Jeng Sum C. Kung, Ping Lam, Shu Yan David Lam, Qun Ui Lee, So Lun Lee, Ting Fan Leung, Theresa N. H. Leung, Lei Shi, Ka Ka Siu, Wei-Ping Tan, Maggie Haitian Wang, Tak Wai Wong, Bao-Jing Wu, Ada Y. F. Yip, Yue-Jie Zheng, Daniel K. Ng
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:482-491. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
The availability of probiotics and donor human milk is associated with improved survival in very preterm infants
  Janet Sharpe, Mandy Way, Pieter J. Koorts, Mark W. Davies
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:492-497. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Clinical features of postinfectious bronchiolitis obliterans in children undergoing long-term nebulization treatment
  Xiao-Mei Zhang, Ai-Zhen Lu, Hao-Wei Yang, Li-Ling Qian, Li-Bo Wang, Xiao-Bo Zhang
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:498-503. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Phlegmonous appendicitis in children is characterized by eosinophilia in white blood cell counts
  Maximiliane I. Minderjahn, Dag Schadlich, Josephine Radtke, Karin Rothe, Marc Reismann
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:504-509. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Surgical outcome after complete repair of tetralogy of Fallot with absent pulmonary valve: comparison between bovine jugular vein-valved conduit and monocusp-valve patch
  En-Shi Wang, Xue-Song Fan, Li Xiang, Shou-Jun Li, Hao Zhang
 
  World Journal of Pediatrics   2018;14:510-519. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
   
 
 
 
World Journal of Pediatric Surgery
roger vivier bags 美女 美女

Home  |  Journal Information  |  Current Issue  |  Past Issues  |  Journal Information  |  Contact Us
Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine, China
Copyright 2007  www.wjpch.com  All Rights Reserved Designed by eb