Quick Search
  Home Journal Information Current Issue Past Issues Services Contact Us  
Vol 17, No 5
Vol 17, No 5 October 2021 ISSN 1708-8569
 
Editorials
Review article
Meta-analysis
Original articles
Commentaries
Letters to the editor
   
Editorials:
Expert consensus on COVID-19 vaccination in children
  Yue-Jie Zheng, Xiao-Chuan Wang, Lu-Zhao Feng, Zheng-De Xie, Yi Jiang, Gen Lu, Xing-Wang Li, Rong-Meng Jiang, Ji-Kui Deng, Miao Liu, Bao-Ping Xu, Zhuang Wei, Gang Liu, Xiao-Xia Lu, Run-Ming Jin, Zhi-Sheng Liu, Yun-Xiao Shang, Sai-Nan Shu, Yan Bai, Min Lu, Guang-Hua Liu, Wan-Jun Luo, Yu-Xia Cui, Le-Ping Ye, Li-Kai Lin, Dong-Chi Zhao, A-Dong Shen, Jian-Bo Shao, Li-Juan Xiong, Li-Wei Gao, Tian-You Wang, China National Clinical Research Center for Respiratory Diseases, National Center for Children¡¯s Health, Beijing, China, Group of Respirology, Chinese Pediatric Society, Chinese Medical Association, Chinese Medical Doctor Association Committee on Respirology Pediatrics, China Medicine
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:449-457. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Global Pediatric Pulmonology Alliance (GPPA) proposal for COVID-19 vaccination in children
  Lance E. Rodewald, Kun-Ling Shen, Yong-Hong Yang, Gary Wing-Kin Wong, Leyla Namazova-Baranova, Lanny J. Rosenwasser, Adel S. Alharbi, Anne B. Chang, Jim Buttery, Basil Elnazir, Ruth A. Etzel, Anne Goh, Hilary Hoey , Rosemary Horne, Eitan Kerem, Antonella Muraro, Chris O¡¯Callaghan, Kazunobu Ouchi, Varinder Singh, Jiu-Yao Wang, Spencer Li, Yu Guan, on behalf of the Global Pediatric Pulmonology Alliance (GPPA) Council, Yue-Jie Zheng, Zhengde Xie, Gen Lu, Yi Jiang, Xing-Wang Li, Rong-Meng Jiang, Xiao-Chuan Wang, Ji-Kui Deng, Xiao-Xia Lu, Bao-Ping Xu, Zhuang Wei, Lu-Zhao Feng, Zheng-Yan Zhao. on behalf of the Global Pediatric Pulmonology Alliance (GPPA) Expert Panel on Infectious Diseases and COVID-19
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:458-461. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
COVID-19 in children and the importance of COVID-19 vaccination
  Feng-Xia Xue, Kun-Ling Shen
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:462-466. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Review article:
Environmental exposure during pregnancy and the risk of childhood allergic diseases
  Ming-Zhi Zhang, Shan-Shan Chu, Yan-Kai Xia, Dan-Dan Wang, Xu Wang
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:467-475. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Meta-analysis:
Are patients recovering from Kawasaki disease at increased risk for accelerated atherosclerosis? A meta-analysis
  Yuan-Yuan Zeng, Feng Chen, Yong Zhang, Xing Ji
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:476-483. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Original articles:
Low SARS-CoV-2 seroprevalence but high perception of risk
  Marietta Neumann, Annette Aigner, Eileen Rossow, David Schwarz, Maria Marschallek, Jörg Steinmann, Ralf St¨¹cker, Ingo Koenigs, Philippe Stock
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:484-494. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Long COVID in children and adolescents
  Ali A. Asadi-Pooya, Hamid Nemati, Mina Shahisavandi, Ali Akbari, Amir Emami, Mehrzad Lotfi, Mahtab Rostamihosseinkhani, Zohreh Barzegar, Maryam Kabiri, Zahra Zeraatpisheh, Mohsen Farjoud-Kouhanjani, Anahita Jafari, Fateme Sasannia, Shayan Ashrafi, Masoume Nazeri, Sara Nasiri
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:495-499. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Impact of guideline adherence and race on asthma control in children
  Shahid I. Sheikh, Nancy A. Ryan-Wenger, Judy Pitts, Rodney Britt Jr, Grace Paul, Lisa Ulrich
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:500-507. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Molecular epidemiology of coxsackievirus A16 circulating in children in Beijing, China from 2010 to 2019
  Ya-Fang Hu, Li-Ping Jia, Fang-Yuan Yu, Li-Ying Liu, Qin-Wei Song, Hui-Jin Dong, Jie Deng, Yuan Qian, Lin-Qing Zhao, Li Deng, Hui Huang, Ru-Nan Zhu
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:508-516. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Serum vitamin E concentration is negatively associated with body mass index change in girls not boys during adolescence
  Xiao-Dong Zang, Qing-Hui Hu, Xiao-Xu Liu, Min Da, Zhao-Cong Yang, Ji-Rong Qi, Xu-Ming Mo
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:517-526. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Pediatric upper extremity firearm injuries: an analysis of demographic factors and recurring mechanisms of injury
  D. Spencer Nichols, Mitsy Audate, Caroline King, David Kerekes, Harvey Chim, Ellen Satteson
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:527-535. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Nasogastric or nasojejunal feeding in pediatric acute pancreatitis: a randomized controlled trial
  Hong Zhao, Yan Han, Ke-Rong Peng, You-You Luo, Jin-Dan Yu, You-Hong Fang, Jie Chen, Jin-Gan Lou
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:536-543. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Role of ultrasound in the diagnosis of cervical tuberculous lymphadenitis in children
  Tian-Zhuo Yu, Ying Zhang, Wen-Zhi Zhang, Gao-Yi Yang
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:544-550. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Commentaries:
Best practice of nutritional support for pediatric acute pancreatitis
  Wei Cai
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:551-551. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Rising serum potassium and creatinine concentrations after prescribing renin¨Cangiotensin¨Caldosterone system blockade: how much should we worry?
  Farahnak Assadi
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:552-554. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Letters to the editor:
Febrile infants: written guidelines to reduce non-essential hospitalizations
  Ji Yoon Oh, Soo-Young Lee
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:555-556. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Acute generalized exanthematous pustulosis as a manifestation of Kawasaki disease
  Wen-Jie Wu, Wen-Qun Zhang, Dao-Zhu Si, Yong-Chun Su, Qin Xie
 
  World Journal of Pediatrics   2021;17:557-559. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
   
 
 
 
World Journal of Pediatric Surgery
roger vivier bags 美女 美女

Home  |  Journal Information  |  Current Issue  |  Past Issues  |  Journal Information  |  Contact Us
Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine, China
Copyright 2007  www.wjpch.com  All Rights Reserved Designed by eb