Quick Search
  Home Journal Information Current Issue Past Issues Services Contact Us  
Vol 19, No 3
Vol 19, No 3 March 2023 ISSN 1708-8569
 
Review articles
Original articles
Research letters
   
Review articles:
Monkeypox and the perinatal period: what does maternal¨Cfetal medicine need to know?
  Kai Yan, Lu‑Kun Tang, Fei‑Fan Xiao, Peng Zhang, Chun‑Mei Lu, Li‑Yuan Hu, Lai‑Shuan Wang, Guo‑Qiang Cheng, Wen‑Hao Zhou
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:213-223. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Monkeypox virus: past and present
  Ya-Mei Dou, Hang Yuan, Hou-Wen Tian
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:224-230. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Original articles:
Diagnosis, treatment, and prevention of monkeypox in children: an experts' consensus statement
  Rong-Meng Jiang, Yue-Jie Zheng, Lei Zhou, Lu-Zhao Feng, Lin Ma, Bao-Ping Xu, Hong-Mei Xu, Wei Liu, Zheng-De Xie, Ji-Kui Deng, Li-Juan Xiong, Wan-Jun Luo, Zhi-Sheng Liu, Sai-Nan Shu, Jian-She Wang, Yi Jiang, Yun-Xiao Shang, Miao Liu, Li-Wei Gao, Zhuang Wei, Guang-Hua Liu, Gang Liu, Wei Xiang, Yu-Xia Cui, Gen Lu, Min Lu, Xiao-Xia Lu, Run-Ming Jin, Yan Bai, Le-Ping Ye, Dong-Chi Zhao, A-Dong Shen, Xiang Ma, Qing-Hua Lu, Feng-Xia Xue, Jian-Bo Shao, Tian-You Wang, Zheng-Yan Zhao, Xing-Wang Li, Yong-Hong Yang, Kun-Ling Shen
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:231-242. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Stressful life events, psychosocial health and general health in preschool children before age 4
  Jie Luo, Amy van Grieken, Shuang Zhou, Yuan Fang, Hein Raat
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:243-250. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Number and distribution of eosinophils and lymphocytes in the Japanese pediatric gastrointestinal tract: in search of a definition for ¡°abnormally increased eosinophils¡±
  Mai Iwaya, Shota Kobayashi, Yoshiko Nakayama, Sawako Kato, Shingo Kurasawa, Tomomitsu Sado, Yugo Iwaya, Takeshi Uehara, Hiroyoshi Ota
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:251-260. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Associations of preterm and early-term birth with suspected developmental coordination disorder: a national retrospective cohort study in children aged 3¨C10 years
  Ming-Xia Liu, Hai-Feng Li, Mei-Qin Wu, Shan-Shan Geng, Li Ke, Bi-Wen Lou, Wenchong Du, Jing Hua
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:261-272. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
T-cell and B-cell repertoire diversity are selectively skewed in children with idiopathic nephrotic syndrome revealed by high-throughput sequencing
  Qing Ye, Dong-Jie Wang, Bing Lan, Jian-Hua Mao
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:273-282. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Research letters:
Pathologic etiology and predictors of malignancy in children with cervical lymphadenopathy
  Jee Woo Kim, Jee Yeon Baek, Ji Young Lee, Sung Min Lim, Ji-Man Kang, Won Kee Ahn, Seung Min Hahn, Jung Woo Han, Chuhl Joo Lyu, Jong Gyun Ahn
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:283-287. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Investigating changes in incidence and severity of pediatric appendicitis during the COVID-19 pandemic in Canada: an interrupted time series analysis
  Francesca del Giorgio, Merieme Habti, Joanna Merckx, Jay S. Kaufman, Jocelyn Gravel, Nelson Pich¨¦, Esli Osmanlliu, Olivier Drouin
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:288-292. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Novel insights into congenital surfactant dysfunction disorders by in silico analysis of ABCA3 proteins
  Guo-Liang Xiao, Yuan Gao, Hu Hao, Tao Wei, Chun Hong, Yue Wang, Ying-Yi Lin, Xiu-Fang Chi, Ying Liu, Hong-Yi Gao, Chuan Nie
 
  World Journal of Pediatrics   2023;19:293-301. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
   
 
 
 
World Journal of Pediatric Surgery
roger vivier bags 美女 美女

Home  |  Journal Information  |  Current Issue  |  Past Issues  |  Journal Information  |  Contact Us
Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine, China
Copyright 2007  www.wjpch.com  All Rights Reserved Designed by eb